Co je mediace?

Mediace je způsob řešení konfliktů.

Mediace vám umožní vyřešit spor bez zdlouhavého soudního jednání. 

Mediace zohledňuje potřeby a zájmy obou znesvářených stran a zároveň jim poskytuje rovnoměrný prostor pro vyjádření.

Výsledkem mediace bývá uzavření vzájemně přijatelné dohody.

mediace.itia.cz | 4.8 ms