Poradenství

Nacházíte se v tíživé situaci?

Jsem připravená Vás vyslechnout a poskytnout oporu ve chvílích, kdy potřebujete pomoc.

Podstatou většiny konfliktů bývá špatná, nebo nedostatečná komunikace.

Lidé si na základě vlastních představ a očekávání utvářejí různé domněnky o řešení problémů.

Všichni zúčastnění však mají svoji verzi řešení, která je podle nich správná. Mohou mít ovšem jiné hodnoty, potřeby a zájmy.

O našich potřebách, hodnotách a zájmech je důležité hovořit jasně a otevřeně. Náš partner nemá dar telepatie. Co mu nesdělíme, to nemůže vědět.

My lidé nejsme většinou prvoplánově zlí a „neškodíme“ schválně.

Komunikujeme od okamžiku narození po celý život. Komunikace nám připadá samozřejmá, mnohdy jí nevnímáme a někdy dokonce podceňujeme.

Poskytuji poradenství v oblasti partnerských vztahů, rodinné poradenství, sociálně-zdravotní a profesní poradenství.

Více informací najdete, pokud si kliknete na záložku Poradna, v horní části těchto stránek.

mediace.itia.cz | 6.2 ms