Kdo jsem

Sjednocujícím prvkem mé profesní dráhy je pozitivní vztah k lidem a komunikace. Ať už jsem se věnovala profesi fyzioterapeutky v nemocnici, práci v personálním oddělení nebo obchodu, byla dokonalá komunikace nezbytnou podmínkou pro kvalitní práci, úspěch, dosažení dohody, výsledků a spokojenosti. Vždy se jednalo o budování důvěry, pozitivních mezilidských vztahů a komunikaci založené na empatii.

Při zaměstnání jsem vystudovala vysokou školu. Absolutorium v oboru Řízení lidských zdrojů a Andragogiky ukotvilo moji profesní orientaci v oblasti lidských vztahů a následně v mediaci.

V posledních letech působím jako personální a osobní poradce a jako vyškolená mediátorka.

V rámci mediace ctím Etický kodex a profesní standardy Asociace mediátorů ČR.
Během své dosavadní praxe jsem se naučila řešit neobvyklé situace a spory, rychle se rozhodovat, prezentovat své názory. Poznávala jsem lidské povahy a chování lidí v různých situacích. Za nejcennější považuji osvojení si umění naslouchat a vhodně reagovat na získané informace.

Ve své práci vycházím ze vzdělání a ze získaných zkušeností. Stále si rozšiřuji vědomosti v oblasti mezilidských vztahů a komunikace.

Ani mně se v životě nevyhnuly těžké situace a musela jsem řešit mnohé, i existenční problémy.  Také proto se umím vcítit do lidí, kterým do života vstoupilo nějaké trápení.

Narodila jsem se v roce 1970 v Praze. Jsem vdaná, mám jednoho syna, dvě fenky a tři kocoury.

Relaxuji s přáteli, při četbě, v divadle, při práci na zahradě a neustále se vzdělávám.

Nabízím Vám bezpečný prostor, absolutní diskrétnost a respekt k Vaší osobě, podporu a svobodu ve volbě optimálního řešení Vašich problémů.

Vzdělání:

Univerzitní vzdělání zahrnovalo studium oborů:

psychologie, sociologie, sociální patologie, filozofie, komunikace a prezentace, gerontogogika, etika, sociální psychologie, psychohygiena, psychologie dospělých

Další certifikované vzdělání:

Odborné kurzy:

komunikační techniky, prezentace, prodejní techniky, typologie osobnosti, behaviorální typologie osobnosti

Praxe:

mediace.itia.cz | 5.5 ms