Úvodní slovo

Nacházíte se v tíživé situaci? Řešíte nějaký konflikt? Jste unaveni z nekončícího sporu?

Jsem připravená Vás vyslechnout a poskytnout oporu ve chvílích, kdy potřebujete pomoc.

Podstatou většiny konfliktů bývá špatná, nebo nedostatečná komunikace.

Lidé si na základě vlastních představ a očekávání utvářejí různé domněnky o řešení problémů.

Všichni zúčastnění však mají svoji verzi řešení, která je podle nich správná. Mohou mít ovšem jiné hodnoty, potřeby a zájmy.

O našich potřebách, hodnotách a zájmech je důležité hovořit jasně a otevřeně. Náš partner nemá dar telepatie. Co mu nesdělíme, to nemůže vědět.

My lidé nejsme většinou prvoplánově zlí a „neškodíme“ schválně.

Komunikujeme od okamžiku narození po celý život. Komunikace nám připadá samozřejmá, mnohdy jí nevnímáme a někdy dokonce podceňujeme.

ITIA znamená řecky vrba.

Vrby byly od pradávných dob trpělivými a diskrétními posluchači lidského trápení.

ITIA vám nabízí sdílení starostí , nezávislý pohled a navíc pomoc při hledání možných řešení problémů a zlepšení vztahů pomocí nové a efektivnější mezilidské komunikace.

Ctím etiku a respekt k ostatním lidem, svobodu rozhodování.

poradna.itia.cz | 15.3 ms